Polityka RODO

Firma PARAPLAN uznaje Rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO (GDPR) i bazując na nim przygotowała poniższą Politykę RODO (GDPR) firmy PARAPLAN.

W ramach codziennej działalności, firma zbiera i przetwarza przeróżne dane, w tym dane osobowe. Wszelkie dane osobowe przetwarzane przez naszą firmę wykorzystywane są jedynie do celów niezbędnych do wykonania zlecenia, otrzymania opinii po wykonanym zleceniu oraz do promocji wykonanego zlecenia za pośrednictwem mediów internetowych (firmowa strona internetowa lub media społecznościowe). Żadne dane osobowe nie są wykorzystane do celów marketingowych tj. wysyłanie reklam. W ramach Polskiego i międzynarodowego prawa możemy nadal wykorzystywać dane osobowe po wykonaniu zlecenia w związku z czynnościami prawnymi niezbędnymi do działania naszej firmy. W tym celu możemy, przekazywać dane to takich jednostek jak Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) czy jednostek podatkowych zgodnie z prawnym wymogiem.

Wszelkie dane uzyskane po wejściu w życie rozporządzenia wykorzystywane są za zgodą otrzymaną w formie pisemnej (lub elektronicznej, w przypadku zawarcia umowy na odległość). Wszelkie dane otrzymane przed wejściem w życie rozporządzenia wykorzystane będą w postaci „tak jak dotychczas” tj.

„dane zmieszczone na stronie internetowej przed wejściem w życie rozporządzenia pozostają w formie, w jakiej zostały otrzymane, chyba że wystosowana zostanie prośba o ich usunięcie zgodnie z niniejszą polityką RODO (GDPR)”

Firma nie będzie przetwarzać powyższych danych osobowych zebranych przed wejściem w życie rozporządzenia bez posiadania wyraźnej zgody osoby lub osób, których dane dotyczą.

Dokonujemy wszelkich starań, aby dane osobowe zebrane przez firmę zabezpieczone były przed nieautoryzowanym dostępem. W tym celu stosujemy szereg dodatkowych zabezpieczeń tj. bezpieczne hasła, weryfikacja dwuetapowa czy szyfrowanie danych.

Użytkownik, którego dane osobowe dotyczą może na każdym etapie wystąpić z zapytaniem o wgląd oraz z prośbą o ich korekcję lub usunięcie zgodnie z Rozporządzeniem RODO oraz niniejszą polityką RODO.

Zaktualizowano