Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji usługi przez firmę PARAPLAN. Jednocześnie zaznajomiłem się z Polityką RODO (GDPR) firmy PARAPLAN i jestem świadomy moich praw.

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza przez osobę składającą zamówienie.

Zaktualizowano